Pokrok
  • English
  • Limbo, nové větší fabióny v ateliérech A, B a klimatizace v atliéru C

    Nabízíme nové rozšířené pozadí v ateliérech Pokrok na pražském Žižkově. Ateliér A i B prošel rekonstrukcí. V ateliéru A jsme přidali nové pantografy, rozšířili pozadí a zcela zkvalitnili fabióny-limbo. Pozadí je dnes širší o proti minulosti téměř o tři metry! V klíčovacím ateliéru B jsme upravili pozadí a upravili mírně do stran, dle možností. Každopádně: zvětšeno. Více informací v článku…

    Nové podlahy v ateliéru A, B jsou v celé ploše ateliéru. Touto změnou došlo k rozšíření a zvětšení natáčecí plochy v obou ateliérech a také k jejich větší využitelnosti. V ateliéru B garantujeme kvalitní klíčovací „kobercové“ pozadí pohlcující světlo. Podlahu lez přetírat zelenou klíčovací barvou, nebo použít koberce. Zároveň jsme výrazně rozšířili technické a světelné vybaven ateliéru A. Kromě klimatizovaného ateliéru B je nově klimatizovaný i ateliér C!

    Nezávazné obhlídky nabízíme kdykoliv po vaše zavolání na recepci Studia Pokrok.

    © copyright 2009 studio pokrok, pokrok.com, Všechna práva vyhrazena.