Pokrok
  • English
  • Nové pantografické a světelné vybavení ateliérů!

    Kompletně zrekonstruované a nové prostory ateliérů jsou v provozu, na dvoře objektu je otevřeno nové Studio Pokrok (střižny, grafika, zvuk).

    Dále jsme pro váš připravili nový 3-5 kamerový řetětec s režiií a zvukem pro přímé záznamy vašich programů v ateliérech POKROK ve spolupráci s ACE. Pokrok již bez nutnosti přenosových vozů, nová služba pro televize.

    © copyright 2009 studio pokrok, pokrok.com, Všechna práva vyhrazena.